İnşai İşler

Studio Vertebra, teknik ofis hizmetlerini yürüten, şantiye ve yapım konusunda uzman saha ekiplerini ve teknik kadroları bünyesinde bulundurmaktadır.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, zaman, bütçe ve kalite hedeflerini belirleyen Studio Vertebra “design&built” birçok projeye imza atmıştır. İnşaat işleri kapsamında, denetleme, design-ofis, teknik şartname, keşif, ihale, metraj çalışmaları ve shop-drawing hizmetlerini vermektedir.